Keresés


Gyorskeresés


Mutatók
Hírlevél


Adatmódosítás
ITER-SOFT Kft.
 
Cím: 1114 Budapest, Bocskai út. 22. alagsor 2.
Postázási cím: 2045 Törökbálint, Kastély utca 13/c.
Telefon: 0623510431, 0612790982
Fax: 0623510432
 
Térkép:
Az ITER-SOFT Kft. 1996-ban alakult, fő tevékenységi köre a szoftverfejlesztés, ezen belül is speciálisan utazás irodai szoftverek, integrált ügyviteli rendszerek fejlesztése volt. 1998 óta vettük fel tevékenységi körünkbe a számviteli tevékenységet, és végezzük társas vállalkozások részére a könyvelés, illetve bérszámfejtés feladatát is. Cégünk 100 százalékban belföldi magánszemélyek tulajdonában van.

Könyvelőirodánk segít önnek vállalkozása komplex könyvelés feladatainak ellátásában, döntéseihez gyors információkkal és tanácsokkal szolgálni, eredményessé tenni. A könyvelés célja, feladata, a társaságot, vállalkozást segíteni a hatékonyabb működésben. Informálás az aktuális törvényi változásokról, gyakorlati tanácsokkal segíteni partnereinket.

Cégünk vállalja a könyvelés elvégzését egyéni vállalkozók, közkereseti társaságok, betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok, részvénytársaságok, kooperációs társaságok, egyéb szervezetek (társadalmi szervezetek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok) számára. Kiemelten utazási irodák és az idegenforgalomban tevékenykedők könyvelés feladatával foglalkozunk.
Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság
Szolgáltatások
Szolgáltatásaink:


- Könyvelés
- Bérszámfejtés
- Elektronikus adóbevallások elkészítése
- Beszámolók elkészítése
- Adótanácsadás

Szolgáltatásainkról bővebben

Könyvelés

Vállalkozásunk számviteli szolgáltatást végez. Ezen tevékenység magában foglalja a következő havi rendszeres feladatokat:

Kettős könyvelés
- A befektetett eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartása
- A készletek főkönyvi könyvelése a Megbízó nyilvántartásai alapján
- A pénzügyi eszközök, követelések, saját tőke és a kötelezettségek főkönyvi nyilvántartása
- A költség (ráfordítás) és az eredményszámlák folyamatos vezetése
- Előírt analitikus nyilvántartások vezetése
- Havi statisztikák elkészítése a vezetői igények figyelembevételével
- A vállalkozás eredményének megállapítása

Bérszámfejtés
- A havi bérfeladás, munkahelyi jelentés alapján a dolgozók bérének, levonásoknak a megállapítása
- Bérszámfejtési összesítők, bérfizetési listák összeállítása
- Az adók és bérjárulékok
- Egyéni nyilvántartólapok vezetése

Elektronikus adóbevallást, adatszolgáltatás

Számviteli törvény szerinti éves beszámoló elkészítését, összeállítás

További tevékenységeink


Speciális területünk a könyvelés feladatában:
- Utazási irodák
- Idegenforgalmi szolgáltatást végző utazásszervezők
- Kongresszus- és konferenciaszervezéssel foglalkozó rendezvényszervezők részére
ügyviteli rendszer kialakítása, könyvelés

Könyvelés feladatával összefüggő tanácsadás:
- Rendszeres, testre szabott tájékoztatás az aktuális törvényi változásokról
- Számviteli politika elkészítése

A könyvelés meghatározása


A könyvvitel, könyvelés gyűjti, rögzíti, rendszerezi és bemutatja egy gazdasági egység (vállalat, szövetkezet, egyesület, közintézmény stb.) vagyonára és eredményességére vonatkozó adatokat. Az adatgyűjtés célja: az érdekelt döntéshozók (vezetők, tulajdonosok, hitelezők, befektetők) és az ellenőrző szervek (például adóhivatal) számára megfelelő információ biztosítása.
A számviteli tevékenységet, a könyvelés munkálatait jogszabály írja elő a gazdaság szereplői számára. (Magyarországon a 2000. évi C. törvény a számvitelről). A jogszabály rendszerint tartalmazza: a számviteli alapelveket, a legfontosabb számviteli kategóriák meghatározását, az adatrögzítési, beszámolási és adatmegőrzési kötelezettség szabályait.

Könyvelés utazási irodák számára


Az utazási irodák fő profilja az egyéni és társas üdülések szervezése, repülőjegy-értékesítés, kiutaztatás, egyéni szállásfoglalás a világ minden tájára. Továbbá belföldi szállásfoglalás, programszervezés, autóbérlés, utasbiztosítások, idegenvezetés és vasúti jegyértékesítés.

Utazási irodák számlázási gyakorlata
[áfatörvény 17. §, 43. § (4) bek., 65. § (3)]
2006. 07. 18.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény alapján az adóalany köteles a könyvelés szabályai szerint eljárni, tehát az utazási iroda a szolgáltatásnyújtásról számlát kibocsátani. Végszámla csak teljesítés után adható. Könyvelés rögzíti az előleget, akár egyszeri, akár többszöri fizetés történik. Ennek vezetésére szolgál a könyvelés.

Az utazási iroda által végzett gazdasági eseményekben szövegesen is utalni kell az előleg tényére, mert a könyvelés szempontjából ez elengedhetetlen. Célszerű feltüntetni benne azon azonosító adatokat, amelyekből a könyvelés technikai elvei alapján a későbbiekben is megállapítható, hogy mely ügylethez történt az előleg fizetése. Ha az utazási iroda több részletben szedi be az út árát (újabb könyvelési tételeket vonz maga után), akkor az előleg számla nem lehet egyúttal végszámla is, hiszen a fizetés a könyvelés szempontjából még mindig a teljesítést megelőző időpontra vonatkozik. A teljesítés időpontjában kell a végszámlát kiállítani, mivel a könyvelés különös adózási szabályokat alkalmaz. Ezektől az alaptételektől pedig eltekinteni nem lehet könyvelés feladatában.

A számvitel meghatározásában tehát a könyvelés fogalomtárában utasnak az tekinthető, aki megrendeli a szolgáltatást, vagyis a könyvelés számára az utas „;olyan általános kategória, amely alatt az idegenforgalmi szolgáltatás megrendelőjét kell érteni függetlenül attól, hogy személyesen ki fog utazni.”; - az Adó- és Ellenőrzési Értesítőben megjelent 1998. évi 33. sz. adózói kérdésre adott választ is figyelembe véve.

Adódhat olyan helyzet is, amikor több utazási iroda kínálata egy helyen található meg, hiszen néhány utazási iroda adatbank rendszerként működik. Így könyvelés szempontjából nem a szolgáltatás tényleges igénybevevőjét, hanem azt az utazási irodát, aki megrendelőként lépett föl. Az áfatörvény 65. és 66. §-ának megfelelően, a könyvelés ilyenkor árrés utáni adózást számol el. Nem elég megfelelni a könyvelés szabályainak, más törvény előírásait is követni kell, mert könyvelés szempontjából ez esetben a két utazási iroda között nem ügynöki szolgáltatási szerződésről van szó, tehát a könyvelés nem ügynöki díjat számol el, hanem a közvetítő iroda megvásárolja az utat a szervező irodától, és így a könyvelés egyszerű értékesítési eseményeket rögzít.

A könyvelés elkülöníti az ügynöki szolgáltatást. Ha valóban nem a saját nevében értékesít a szervező iroda, akkor ebben az esetben megjelenik egy tétel a könyvelés feljegyzéseiben: ez az ügynöki díj. Ebben az esetben könyvelés technikai elvek alapján az ügynöki díjat a közvetítő iroda fizet meg. A díj fejében a szervező irodát és az utast összehozza egymással. A szervezés lebonyolítását követően a könyvelés feladatai bonyolódnak. A közvetítő iroda az utas felé saját nevében (törvényi és a könyvelés alaptételei alapján) számlát nem bocsáthat ki, csak a szervező utazási iroda megbízása alapján, és az ő nevében.

Utazási iroda adózása harmadik ország területén történő szolgáltatásnyújtásakor:
[Áfatörvény 65. § (4) bek.]

Amennyiben Magyarországon van az utazási iroda (a könyvelés alapelveinek megfelelően), illetve tevékenységének székhelye, ezen esetben a könyvelés úgy határoz, hogy a tevékenységére és a könyvelés feladatára az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban áfatörvény) 65-66. §-a szerinti idegenforgalmi tevékenységre vonatkozó könyvelési és adózási szabályokat kell alkalmaznia. Ezt árrés adózásnak nevezzük, és így rögzíti a könyvelés.

Az árrés mentes lehet az adó alól, illetve a könyvelés szerint nem kell az irodának áfát fizetnie, amennyiben harmadik ország területén teljes egészében történik a megrendelt szolgáltatás az utas számára, és ezt a könyvelés is rögzíti. A szolgáltatást a könyvelés szerint csak részben teljesítik a harmadik országnak minősülő területen, tehát arányos része mentes az adó alól, amennyiben a könyvelés szerint az utasnak az adóalany megrendeli a szolgáltatást.
A könyvelés az arányos rész számítását megállapítja. Például, ha a csomag 200 forintos, és az árrésből 180 forint esik a harmadik országnak a területére, akkor a könyvelés szerint a különbség, vagyis 20 forint után kell adózni az utazási irodának, és ezt a könyvelés támasztja alá. Ha közösségi területen történik az utazási csomag, és ezt a könyvelés bizonyítja, akkor az elért árrés teljes egészében adóköteles, így a fizetendő adó a könyvelés szerint teljesítendő.

Könyvelés az idegenforgalom számára


Az idegenforgalom sokféle munkakört ölel fel, az emberek nagyobb csoportjait foglalkoztatja, könyvelés technikai szempontok szerint is jelentős. Az idegenforgalomban dolgozókkal szembeni követelmények abból a megfontolásból adódnak, hogy ez a tevékenység szolgálatnak minősül, és a könyvelés is rögzíti, mindenhol és minden szinten. Ezért e területen dolgozók többsége gondoskodó, segítőkész személy, aki egy kicsit diplomata is, mert saját hazáját, szűkebb pátriáját és önmagát képviseli. A legjelentéktelenebbnek tűnő ügy elintézése is felelősségérzetet igényel, és ilyen helyzetben a gyakorlott utasnak is jólesik a feszültséget feloldó szimpatikus magatartás.

Az idegenforgalmi tevékenységre vonatkozó különös adózási szabályok szerint adózó utazási iroda nem kötelezett közösségi
[Áfatörvény 65-66. §; Art. 22.§ (1),(4)]
2004. 06. 07.

Az áfatörvény és a könyvelés szerint utazási irodának minősülő adóalany által az e tevékenysége keretében az utas számára teljesített értékesítés és szolgáltatásnyújtás belföldinek minősül a könyvelés szabályainak megfelelően, ha az adóalany tevékenységének székhelye, illetve telephelye, ezek hiányában állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye közül az, amely a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett, a könyvelés szerint belföldön van.
Adómentes az a szolgáltatás az adózási szabályok és a könyvelés szerint, amelyet az adóalany az utas javára rendel, és közvetlenül egy harmadik ország területén teljesítenek a könyvelés szerint is. A szabályok kiterjednek a szolgáltatás részbeni harmadik ország területére is, mely a könyvelés szerint a szolgáltatást a harmadik ország területén teljesített arányos rész mentes az adó alól, és ezt a könyvelés elvégzésekor rögzíteni kell.

Az általános forgalmi adó alanya a könyveléssel egyidejűleg a tevékenység megkezdésének bejelentésével egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy kereskedelmi kapcsolatot létesít az európai közösség más tagállamában lévő adóalannyal. Az európai közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesít kereskedelmi kapcsolatot, akkor azt az állami adóhatóságnál előzetesen kell bejelenteni.
Kormányrendelet pontja alapján az utazási irodának rendelkeznie kell, és a könyvelésében is szerepeltetnie kell, hogy belső térrel rendelkező üzlet, és a használat követelményeihez igazodva tevékenysége gyakorlására szolgál, rendelkezik vezetékes telefonvonallal, faxkészülékkel, és rendelkeznie kell elektronikus adattovábbításra vonatkozó rendszerrel is. Az utazási irodáknak rendelkezniük kell közösségi adószámmal, szolgáltatása vagy belföldinek, vagy áfamentesnek minősül.

Több információ rólunk


Nyelvismeretünk a könyvelés feladatához:
- Német
- Angol

Az általunk végzett könyvelés árképzése:
Vállalási díjaink rugalmasan idomulnak a vállalkozás bizonylatainak, vagyis a könyvelés mennyiségéhez. Az alapárhoz opcionálisan rendelhetők hozzá az egyes nem rendszeres szolgáltatások vállalási díjai.

Referenciahelyeink a teljesség igénye nélkül:
- Blaguss-Volánbusz Utazási Iroda Kft.
- REP-TOURS Utazási Iroda Kft.
- Agratravel Utazási Iroda Kft.
- Avenida Travel Utazási Iroda Kft.
- Privilege Tours Utazási Iroda Kft.
- Vivaldi Travel Utazási Iroda Kft.
- Ideal travel Utazási Iroda Kft.
- Kanyon Aktív Utazási Iroda Kft.
- Outdoor Mission Kft.

Jó tanácsok, tudnivalók a könyvelés témakörében


Fontos a szerződéskötés
Mindenképpen szerződést kell kötni a könyvelővel, vagy könyvelési céggel! Ennek tartalmaznia kell többek között az elvégzendő feladatokat, a felelősségi kérdéseket, valamint a díjazást. Tudni kell, hogy az elektronikus bevallásokat a könyvelő a saját nevében (azaz az ő ügyfélkapus kódjával) vagy az ügyfele kódjával nyújtja-e be! Ugyanis ha ez utóbbi a helyzet, az azt jelenti, hogy az APEH bárminemű késlekedésért az ügyfelet fogja büntetni, ellenkező esetben a könyvelőre szabják ki a bírságot.

Miért kell a könyvelőnek vállalnia a felelősséget?

- Hogy pontosan, hibátlanul végzi el a könyvelés feladatát, és vezeti a nyilvántartásokat.
- Hogy határidőre készíti el és nyújtja be a bevallásokat, beszámolókat.
- Hogy megtéríti a saját hibájából, késedelméből származó károkat.

Milyen felelősség terheli a megbízót?

- Időben eljuttatni a bizonylatokat a könyvelőhöz, hogy ő is határidőben készüljön el minden szükséges feladattal.
- Minden esetben valós adatokat közölni, ha hiba vagy mulasztás történt, közölni kell a könyvelés t végző céggel vagy könyvelővel, elképzelhető, hogy tudnak rá megoldást!

Melyek azok a területek, amelyek a könyvelő feladatkörébe tartoznak?

- Lekönyveli a megbízó által rendelkezésre bocsátott bizonylatokat.
- Bizonyos nyilvántartások vezetése is az ő feladata.
- A könyvelés elkészítése után megállapítja az eredményt.
- Elkészíti a beszámolókat, bevallásokat.
- Eleget tesz az adózással kapcsolatos bejelentési kötelezettségeknek.
- Tájékoztat minden olyan adózási jogszabályváltozásról, amely valamilyen szempontból érinti az megbízó vállalkozást.
- Az adóhatóságok előtti ellenőrzéseken képviseli a megbízót.

Melyek azok a feladatok, melyeket nem a könyvelőnek kell elvégeznie?

- Cégjogi és kamarai ügyeid intézése.
- Hitelkérelmek, támogatások, pályázatok dokumentációjának elkészítése.
- A megbízó partnereivel kötendő szerződések elkészítése.
- A megbízó üzletének anyagi és pénzügyi gazdálkodásának felügyelete.
- Leltározási feladatok elvégzése.
- A hitelezőkkel való kapcsolattartás és egyeztetés.
- Számviteli szabályzatok összeállítása.

Fenti feladatokat a könyvelő is elvégezheti, de csak külön díjazás ellenében!

Könyvelés partneroldalai
Add a Startlaphoz
 
Készítette a BIT-Hungary Kft.
WebTudakozó portál• E-mail:info@webtudakozo.hu