Keresés


Gyorskeresés


Mutatók
Hírlevél


Adatmódosítás
Innocare Innovációs Központ Kht.
 
Cím: 1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
Postázási cím: 1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
Telefon: 0614370173
Fax: 0614370174
Térkép:Az INNOCARE Innovációs Központ Kht. a felhalmozott tudásával, a K+F+I kapcsolati hálózatának erejével támogatja a tudományos-kutatói szféra érvényesülését innovatív ötleteinek konkrét megvalósításában, és segíti a gazdasági szektor versenyképességének növelését kutatás-fejlesztési feladataik kivitelezésével az innovációs járulék terhére.

Az INNOCARE Innovációs Központ Kht. missziója felkarolni, illetve támogatni innovatív ötleteket, projekteket és termékeket, megteremteni az együttműködés alapjait az ötletgazda és a tudományos-kutató és oktatási szféra között, továbbá a hazai és nemzetközi pályázati rendszereken keresztül alapot teremteni az ötletek megvalósulásához, valamint azok megvalósításhoz.
Cégforma: Közhasznú Társaság
Szolgáltatások
Cégünkről bővebben


Az INNOCARE Innovációs Központ Közhasznú Társaság legfőbb célja (innovációs járulék terhére), hogy elősegítse az innováció alapú gazdasági fejlesztést, segítse a hazai kutatókat, feltalálókat és fiatal tehetségeket hazai, illetve nemzetközi elismertségük növelésében és hozzájáruljon az ötletek megvalósításához azok megszületésétől piacra kerülésükig.

Az INNOCARE Innovációs Központ Kht. támogatja, hogy a vállalkozások minél nagyobb mértékben vegyenek részt a K+F+I folyamatokban. Az INNOCARE Kht. magas szinten képes K+F+I tevékenységeket ellátni a tudományterületek legszélesebb palettáján a legkorszerűbb vezetéselméleti kutatásoktól az energetikai komplex kutatásokig. Az INNOCARE Kht. vállalja kutatások elvégzését az innovációs járulék terhére.

Közhasznú tevékenységeink


Az INNOCARE Innovációs Központ Kht. a közhasznú kutatás-fejlesztési, szolgáltatási tevékenysége révén megtermelt jövedelméből megteremti az alapot ahhoz is, hogy további közhasznú tevékenységeket gyakoroljon:

- InnoCall (pályázatszemlézés, forrástérkép-készítés):
Naprakész pályázatszemléző rendszert működtetünk, amelyhez a hozzáférés térítésmentes. Pályázati adatbázisunkat lokális, regionális, nemzeti és európai uniós pályázatok feltöltésével tartjuk naprakészen.

- ÖtletPort:
Innovációs informatikai rendszert hozunk létre, amely térítésmentesen, regisztráció után on-line támogatja a kutatókat és vállalkozásokat, a kreatív és innovatív gondolkodókat az önmenedzselésben, továbbá lehetőséget teremt arra, hogy a különböző cégek megtalálhassák a számukra legideálisabb K+F projekteket.

- Kutató diákok, a jövő feltalálói támogatása:
Kutató diákok, a jövő feltalálói számára szervezünk tanfolyamot és más rendezvényeket, melyen ismereteket szerezhetnek az ötlet felmerülésétől a szabadalmi bejegyzésen át a piaci adaptációig tartó folyamatokról, segítjük a menedzsment ismeretek elsajátítását, találkozókat szervezünk a gazdaság tőkeerős szereplőivel.

Tevékenységeinket a következőkben foglalhatjuk össze:


Ötletgazdák:
- Projektgenerálás
- Piackutatás
- Ötletek gondozása

Vállalkozások:
- K+F+I fejlesztések innovációs járulék terhére
- K+F+I tevékenység előkészítése és megvalósítása

Oktatási, kutatási intézmények:
- Mester és PhD témák közös kidolgozása
- Projektgenerálás
- Ösztöndíj fiatal kutatók számára

Innovációs járulék, innováció


Az alábbiakban az innovációról és innovációs járulék lényegéről ejtünk szót. Amennyiben az innovációs járulék fizetéséről kapcsolatban további kérdései lennének, állunk rendelkezésére a kozpont@innocare.hu e-mailcímen, vagy a 06-1-437-0173-as telefonszámon.

Az innováció fogalma

A műszaki innováció olyan tudományos, műszaki, szervezeti, pénzügyi és kereskedelmi jellegű tevékenység, ideértve az új ismeretanyagba történő befektetést is, amely ténylegesen vagy szándék szerint technikailag új vagy továbbfejlesztett termékek és eljárások megvalósításához vezet. A K+F egyike e tevékenységi körnek, az innovációs folyamat bármelyik szakaszában. Nemcsak eredeti forrása lehet az innovatív ötleteknek, hanem a problémamegoldás egyik eszköze is, amely a megvalósítás bármely pontján segítségül hívható.
A klasszikus értelemben vett műszaki innováció mellett meg kell említeni a társadalomtudományokhoz kapcsolódó innovatív kutatás-fejlesztési tevékenységeket is. A vállalkozások számára fontos megoldásokat kínál a marketing innováció, amely a vállalat értékesítésének és piaci megjelenésének fejlesztésére, illetve átdolgozása, új megoldások kialakítására ad megoldásokat. Ugyancsak ide tartozik a szervezeti innováció, amelynek célja a vállalati kultúrakutatás a szervezeti kultúra adottságaiból következő előnyök kihasználása, a gyengeségek leküzdése, az emberi erőforrás hatékonyságának vizsgálata és tartalékok feltárása.

Az innovációs járulék

2004. január 1-jétől új kötelezettség, az innovációs járulék fizetés terheli a gazdasági társaságokat, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban: ATV) alapján.

Az innovációs járulék alapja

Az innovációs járulék alapja a vállalkozás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel. (Megegyezik az iparűzési adó alapjával.) Az innovációs járulék mértéke 0,3 százalék.

Az innovációs járulék fizetésre kötelezettek

A törvény személyi hatálya szerint innovációs járulék fizetésére kötelezett - meghatározott kivételekkel - a belföldi székhelyű, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság, vagyis a gazdasági társaságokról az 1997. évi CXLIV. szerint alapított:
- Közkereseti társaság
- Betéti társaság
- Közös vállalat
- Korlátolt felelősségű társaság
- Részvénytársaság

Ezen társaságok kötelezettek az innovációs járulék megfizetésére függetlenül attól, hogy naptári éves vagy a naptári évtől eltérő üzleti évet választott társaság. Innovációs járulék fizetésére kötelezett a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§-ának 28. pontjában meghatározott külföldön tevékenységet végző társaság (off-shore cég) is, függetlenül attól, hogy egyébként adómentes a helyi iparűzési adó vonatkozásában.

Példa az innovációs járulék kiszámítására

Egy innovációs járulék köteles vállalkozás éves nettó árbevétele: 1300 millió Ft.
Az eladott áruk beszerzési értéke: 310 millió Ft.
Közvetített szolgáltatások értéke: 55 millió Ft.
Az anyagköltség: 87 millió forint.
Az innovációs járulék alap: 1300-(310+55+87) = 848 millió Ft.
Az innovációs járulék összege: 848 x 0,003= 2,544 millió Ft.

Az innovációs járulék bevallása

Az innovációs járulék fizetésre kötelezett gazdasági társaság - önadózás keretében - maga állapítja meg és vallja be az állami adóhatósághoz, az adóévet követő adóév ötödik hónapja utolsó napjáig:
- Az innovációs járulék éves bruttó összegét.
- Az innovációs járulék éves bruttó összegéből a felmerült kötelezettségcsökkentő tételek éves összegét.
- A fenti kettő különbözeteként megállapított innovációs járulék éves nettó összegét.

Az innovációs járulék éves bruttó összegéből levonható

- Az innovációs járulék összegéből levonható a gazdasági társaság saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költsége.
- Az innovációs járulék összegéből levonható költségvetési gazdálkodási rendszerben működő és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetektől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység költsége.
- Az innovációs járulék összegéből a saját szervezetben végzett és a vásárolt kutatás-fejlesztés esetében is csökkenteni kell a levonásnál figyelembe vett költségek fedezetéül szolgáló, az államháztartás valamely alrendszeréből nyújtott támogatás összegével.

Innovációs járulék: mely kutatási-fejlesztési tevékenységek számolhatóak el?

Az innovációs járulék több módon is felhasználható, amennyiben a vállalkozó úgy dönt, hogy nem vagy csak részben kívánja az APEH számára befizetni. Saját tevékenységi körében végzett K+F tevékenységének a költsége levonható az innovációs járulék alapjából, de ezzel a lehetőséggel a vállalkozások ritkán szoktak élni. Az innovációs járulék alapjából a vállalkozás megrendelhet költségvetési kutatóintézetektől és egyetemektől is K+F tevékenységet, vagy olyan a 1997 évi. CLVI. törvény alapján közhasznú szervezetektől, mint például az INNOCARE Innovációs Központ Kht., amelynek fő tevékenysége a kutatás és fejlesztés.
Az innovációs járulék felhasználásával kapcsolatban állunk rendelkezésére.

Innovációs járulék társoldalai

Minden-s.hu Toplista Kategorizalt linkcsere oldal. websas.hu

Add a Startlaphoz
 
Készítette a BIT-Hungary Kft.
WebTudakozó portál• E-mail:info@webtudakozo.hu