Keresés


Gyorskeresés


Mutatók
Hírlevél


Adatmódosítás
IMPAC HUNGARY Kereskedelmi és Termelő Kft.
 
Cím: 4030 Debrecen, Vámraktár u. 3.
Telefon: 0652523330
Fax: 0652450873
Weblap: www.impac.hu
 
Térkép:

Csomagolástechnika, papír csomagolóanyag gyártása.
Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság
Szolgáltatások
A csomagolástechnika mint alapfogalom

A csomagolás értelmezése kettős: egyrészt azoknak a műveleteknek az összességét jelenti, amelyekkel kialakítják a különböző áruk burkolatát, másrészt azok anyagok és eszközök összességét, melyekkel ezen burkolatokat gyártják. A csomagolás, így a csomagolástechnika fő célja az adott termék minőségének megőrzése. A csomagolástechnika feladata az áru védelme a külső környezeti hatásokkal szemben (például mechanikai hatások, napsugárzás, páratartalom, nedvesség, hőmérséklet, levegő, fizikai és kémiai szennyeződések, rovarok, illetve rágcsálók stb.), a termék biztonságos és ésszerű egységbe foglalása, valamint a fogyasztói igények kielégítése, érékesítés elősegítése.
A csomagolástechnika területén belül az egységbe foglalás fogalma azt jelenti, hogy az adott csomagolási forma, illetve alak az árura jellemző legyen, hogy a szabványosított, illetve az Európai Unió előírásainak megfelelő nagyság tömegben, térfogatban vagy méretben megállapított méretsorokat betartsák, továbbá hogy elősegítse a disztribúciós folyamatot, a szállítás-anyagmozgatást, valamint a tárolás-raktározást.
A csomagolástechnika eljárásaiban a fogyasztói igények kielégítése úgy játszik szerepet, hogy az elősegítse az adott áru értékesítését, más szóval a csomagolástechnika fajtája, típusa, megjelenése az áru néma eladója legyen.

A csomagolástechnika területén az alábbi fontos elvárásoknak kell megfelelni a különféle csomagolások gyártása során:
- Legyen információhordozó
- Reklámfelületként is hasznosuljon
- Teremtse meg az önkiszolgálás lehetőségét
- Összhang legyen az áru és a csomagolás között
- Vegye figyelembe a fogyasztói szokásokat

A csomagolástechnika formái felhasználási cél szerint

Szállítói csomagolás:
A csomagolástechnika eljárásaiban a szállítói csomagolásnak a védelmi funkció, a megfelelő szakítószilárdság az elsődleges célja. Lényeges, hogy megkönnyítse a mozgatást, valamint tárolást. Gyakran összetett, azaz külső, illetve belső csomagolásból áll.

A csomagolástechnika csomagolószerei:
- Csomagolóanyagok,
- Csomagoló eszközök
- Csomagolási segédanyagok

A csomagolástechnika csomagolóanyagai:
- Papíralapú csomagolás: a csomagolóanyagok 30 százalékát teszi ki.
- Papírból készült csomagoló eszközök:
Hajlékonyfalú: zsákok, lapos tasakok, talpas zacskók, nyelves dobozok
Merevfalú: dobozok, ládák
- Fém alapú csomagolás:
Acél: merevfalú eszközt készítenek belőle, hordót, kannát, vödröt, konzervdobozt
Alumínium: könnyebb, korrózióállóbb, korszerűbb.
- Üvegcsomagolás: ampullák, fiolák, palackok, konzerves üvegek, demizson stb.
- Textilcsomagolás: bála, zsák, táska, háló
- Facsomagolás: hordó, konténer, láda.
- Műanyag csomagolás: A csomagolástechnika területén a hőre lágyuló fajtákat alkalmazzák, így könnyen megvalósítható az alakítás és a zárás. Hajlékony falú, 1 mm-nél vékonyabb csomagoló eszközöket (tasak, zacskó, zsák, zsugorfólia) és merevfalú 1 mm-nél vastagabb (tubus, pohár, tálca, doboz, láda, hordó, palack, rekesz) típust alkalmaz a csomagolástechnika.

Csomagolási segédanyagok:
Tökéletesítik a csomagolástechnika eljárásait
- Záróelemek: kupak, fedél, tépőzár, dugók, koronazár, zsineg
- Párnázóanyagok: légpárna, buborékfólia, hullámpapír, szálas anyagok, habosított műanyagok
- Páramegkötők: szén, bentonit, aktív baumit, szilikagél
- Rögzítők: pánt, szalag, zsineg
- Egyebek: cimkék, díszítőelemek

A csomagolástechnika kötelező jelölései

A csomagolás értelmezése kettős: egyrészt azoknak a műveleteknek az összességét - Termék megnevezése
- Összetevők felsorolása
- Nettó tömeg vagy térfogat
- Minőség-megőrzési vagy fogyaszthatósági idő
- Tárolási feltételek, használati útmutató
- Gyártó vagy forgalmazó neve, címe

A csomagolástechnika marketingfunkciója

A csomagolástechnika területén működő szakemberek, a technológusok és persze a nyomdászok rémálma az a túldimenzionált tendencia, hogy egy csomagolási nyomat minél több színből álljon, mert az attól lesz figyelemfelkeltő. Szerintük itt is érvényesül a kevesebb, több. Természetesen az tiszta sor, hogy a csomagolástechnika marketingfunkciója megkérdőjelezhetetlen, és az sem kétséges, hogy egy szép, igényes csomagolás felhívja a vásárlók figyelmét. Az igényes, minőségi csomagolástechnika tehát elengedhetetlen a mai világban, azonban a csomagolástechnika eljárásaiban főként a szükséges információhordozásnak van komoly szerepe. Ezért itt elsődleges erre kell a hangsúlyt fektetni, noha a mind korszerűbb csomagolástechnika manapság már minden funkciónak képes megfelelni, és a csomagolástechnika élén járó cégek mind inkább képesek kiszolgálni a szakma, illetve a fogyasztói elvárásokat.

A csomagolástechnika fejlődése

A csomagolástechnika az elmúlt évtizedekben hatalmas változáson, fejlődésen ment keresztül. A csomagolás, így csomagolástechnika szerepe sokszorosan felértékelődött. Szükséges rosszból, a termelésben kikerülhetetlen költségtényezőből a jóléti társadalmak szimbólumává vált, a leghatékonyabb marketingeszközök egyikévé, kommunikációs médiummá, szolgáltató eszközzé. Az anyagok és lehetőségek palettája szinte végtelen. Megváltozott, kiszélesedett a csomagolás és csomagolástechnika szerepe, funkciója, és csomagolás, ezáltal csomagolástechnika nélkül ma szinte semmi sem adható el. Legalábbis a csomagolás egyre komolyabb szerepet kap egy termék sikere vagy bukása szempontjából. És változtak a csomagolás, csomagolástechnika eljárásaival szembeni elvárások, követelmények is mind a vásárlók részéről, mind a műszaki-jogi szabályozás szempontjából. Mindezek következtében a csomagolástechnika és csomagolástervezés sokoldalú, összetett, kreatív tevékenységgé vált. Sokféle ismeretre van szükség egy csomagolási feladat optimális megoldásához: anyag- és technológiai ismeretek, jogszabályok, marketing, nyomdaipari, tipográfiai, logisztikai ismeretek összehangolása, a prioritások megfelelő sorrendjének meghatározása.

Kis szelet a csomagolástechnika történetéből

Az ember, amióta létezik, gyűjtöget, termel, ebből kifolyólag csomagol. Annak idején a termékek összefogására, szállítására, tárolására a legkülönfélébb eszközöket használta. Előbbi, azaz az összefogás, tárolás, szállítás, a csomagolás legősibb funkciója.
Két érdekesség a csomagolóanyagok történetéből a papírral kapcsolatos. A papír felfedezését Kr.u. 105-re datáljuk, amikor Kínában császári rendelet írta elő a papír készítését egy császári hivatalnok eljárása alapján, miszerint növényi rostokból mésztejes áztatással nyerték a papírmerítésre alkalmas vizes szuszpenziót. Azonban régészeti leletek szerint már Kr.e. is készítettek papírt Kínában, igaz nem növényi rostokból, hanem selyem foszlatásával. És ekkor a papírt még nem íráshoz használták, hanem csomagolóanyagként. A császár orvosságos üvegcséit göngyölték bele. Tehát a papírt előbb használták csomagoláshoz, mint íráshordozóként.

A másik történet szintén keletről, de évszázadokkal későbbről, a középkorból származik. A törökök abban az időben híres papírkészítők voltak, mégpedig különleges, jó minőségű papírjaiknak köszönhetően. A papírlapokat különleges bevonattal kezelték, amitől szép fehér és fényes felületet kaptak, amire nagyon szépen lehetett írni. A török papír nagyon drága volt, de mégis keresett árucikk volt. Később, a török hódítások idején kidolgoztak egy új felületkezelési eljárást, a papírmárványozást. A dolog lényege, hogy sűrű, nyálkás főzetet készítettek, annak a felületén színes festékekből különleges mintát hoztak létre. Papírlapot terítettek rá, ami átvette a mintát. Száradás után lehetett írni rá. A török diplomácia használta előszeretettel az ilyen módon készült papírt fontos oklevelek, szerződések anyagául. Mégpedig azért, mert a papír mintázata lehetetlenné tette a későbbi változtatást, törlést, mert azzal a minta is sérülne. Tehát ez a papír volt az első javíthatatlan, biztonsági papír. Majd a későbbiekben, amikor divattá váltak török tárgyak, Európában újra gyártani kezdték a török papírt. Ezúttal azonban az ősi csomagolástechnika csomagolóanyagaként használták, mégpedig exportcsomagolásra.

A mai értelemben vett csomagolás, azaz csomagolástechnika 1850-ben jelent meg, amikor konzerv sűrített-tejet már azzal reklámoztak, hogy a csomagolt áru sokkal jobb, mert tisztább. Akkor tájt már a maihoz hasonló mai marketingeszközöket is bevetettek, amelyekkel a magas minőséget sugalmazták. Innentől kezdve aztán nemritkán előfordult, hogy a reklámok már nem a terméket dicsérték, hanem a csomagolásra helyezték a hangsúlyt.
A valódi áttörés 1907-ben, New Yorkban következett be, amikor egy kizárólag csomagolt termékeket árusító bolt megnyitása történt, ahol a vevők hamarosan kosarat is kaptak, így 1937-ben megjelentek az első bevásárlókocsik is.
Egy 2002-ben készült tanulmány szerint a leginkább csomagolásra ösztönző, a legjobb reklám maga a csomagolás. Arra a kérdésre, hogy mi befolyásolja egy termék újravásárlását, a válaszadók nagytöbbsége a csomagolást tette első helyre. Ebből is kitűnik, hogy a csomagolás, így a csomagolástechnika rendkívüli szereppel bír.

Csomagolástechnika társoldalai
Add a Startlaphoz
 
Készítette a BIT-Hungary Kft.
WebTudakozó portál• E-mail:info@webtudakozo.hu