Keresés


Gyorskeresés


Mutatók
Hírlevél


Adatmódosítás
NORG Számítástechnikai Rendszerház Kft.
 
Cím: 1054 Budapest, Stollár Béla utca 4.
Postázási cím: 1054 Budapest, Stollár Béla utca 4.
Telefon: 0612218269
Fax: 0613543388
E-mail: norg@norg.hu
Weblap: www.norg.hu
Térkép:A NORG Számítástechnikai Rendszerház Kft.-ét az alapítók azzal a határozott céllal hozták létre, hogy ügyfeleinek banki informatika, illetve egyéb informatikai igényeit a legkorszerűbb számítástechnikai eszközökkel és módszerekkel gyorsan, pontosan felmérjék, globális megoldást ajánljanak, és ezt megvalósítsák.

Cégfilozófiánk szerint akkor, és azóta folyamatosan azt valljuk, hogy a számítástechnikának felsőfokon szolgálnia, szolgáltatnia kell a felhasználók legteljesebb megelégedésére.
Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság
Szolgáltatások
Cégünkről bővebben


- Alkalmazásfejlesztés:
A NORG Számítástechnikai Rendszerház Kft. 1989-es alapítása óta jelentős pozíciót szerzett az informatika alkalmazás-fejlesztés piacán, kiemelten a környezetvédelmi, államigazgatási, illetve banki informatika területén.
A NORG Kft. projektorientált szervezetben dolgozik, korszerű projektszervezési módszerekkel tervezi, irányítja a feladatok megoldását. Szakembereink eddig több mint 50 nagy és számos kisebb banki informatika, illetve egyéb informatikai projektben vettek részt.
Elsősorban szellemi munkából származó árbevételünk először 1995-ben lépte túl a 100 M Ft-ot, és azóta is dinamikusan növekszik.

- Tanácsadás:

1996-ban a NORG Kft. szélesítette tevékenységét az Integrált vállalatirányítási rendszerek pénzügyi területeinek tanácsadói munkájával.

- Minőségbiztosítás:
Folyamataink korszerűsítése érdekében 2001-ben a DEKRA ITS Certification tanúsításával cégünk megszerezte az ISO 9001-2000 minősítést az alábbi tevékenységekre:
- IT-Alkalmazási rendszerfejlesztés
- IT-Support szolgáltatás

Szolgáltatásaink:


- Banki informatika
- Környezetvédelem
- TouchScreen
- TopDesk

Banki informatika szolgáltatásainkról bővebben


Banki informatika: hitelportfoliós rendszerek

Ez a banki informatika rendszer nyilvántartja mindazon kintlévőségek körét, amelyet a bankfelügyelet meghatározott, és amelyek után a banknak negyedévente céltartalékot kell képeznie.

Hierarchikus struktúrában kezeli a hitelportfolióba tartozó ügyfelek törzs és minősítési adatait, szerződéseit és a mögöttük álló biztosítékok fedezeti adatait. Lehetőséget ad csőd- és felszámolási adatok, belső hitelre vonatkozó információk, valamint a tulajdonosi struktúrára vonatkozó adatok tárolására. Nyilvántarthatóak az ügyfél egyéb külső kötelezettségei, illetve az adóscsoporthoz tartozás információi.

A banki informatika rendszer adott fordulónapra vonatkozóan metszetet készít a portfolióba tartozó kintlévőségek, mérlegen kívüli tételek, befektetések és egyéb minősítendő tételek állapotáról. Az adós- és követelésminősítési adatok segítségével a lejáratok és a fedezeti adatok figyelembevételével a kintlévőségek után céltartalékot képez a banki informatika rendszer.

Banki informatika: adósminősítő rendszer


Az adósminősítő banki informatika rendszer a bankkal aktív kapcsolatban levő ügyfelek banki kockázat szempontjából történő minősítését végzi el.

Ez a banki informatika rendszer tartalmazza az ügyfelek törzsadatait, valamint az ügyfél gazdasági helyzetét jellemző, az ügyfél beszámolási kötelezettsége szerinti különböző objektív adatlapokat: magyar szabvány szerinti mérleget, eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet, kiegészítő adatokat stb.

Ez a banki informatika rendszer lehetőséget ad az ügyfél piaci megítélésének szubjektív pontozására is egyedi adatlapok kitöltésével. Az objektív adatlapokból a banki szabályzat szerinti, az ügyfél gazdálkodására jellemző mutatókat számít a rendszer.

Ez a banki informatika rendszer számos lekérdezési lehetőséggel és statisztikával támogatja a hitelezési munkát. Belső és külső igények szerinti információtartalmú listákat készít, fiók szinten, ügyfél mélységben, a központban összevontan is, így szolgálva ki a fiók és a központ információs igényeit.

Banki informatika: biztosíték nyilvántartó rendszer


Ez a banki informatika rendszer nyilvántartja az ügyfelek hitelei mögött álló fedezetek törzs- és leíró adatait, valamint a különböző szemléletű értékeit. Típusonként külön nyilvántartási képernyőkön kezeli a biztosíték leíró adatait könyvszerinti szerződés szerinti, értékbecslési és piaci értékét, mobilitási faktorait és természetesen a fedezeti értéket.

Biztosítja a keretbiztosítékok több szerződéshez való kapcsolását. Támogatja a tőke-megfelelési mutató számításához szükséges súlyozást, automatikusan számolja a fedezettségi arányokat.

Banki informatika: kétesügy-kezelés


Ez a banki informatika rendszer a bank által meghatározott időszakonként leválogatja a portfóliós ügyfelek közül azokat, akik minősítésük, illetve követeléseik lejáratai alapján már kétesügy-kezelést igényelnek.

Lehetővé teszi a kétes ügyek kezelői számára, hogy a hatáskörükbe tartozó ügyfelekről részletesebb, az adott bank által meghatározott egyéb információkat tároljon (egyéb gazdasági események, csődeljárással kapcsolatos döntések, külső kintlévőségek, a bank által hozott egyéb döntések.), amely biztosítja a hitellel kapcsolatos további döntések előkészítését, a banki kockázat csökkentése érdekében.

Banki informatika: ügyfélminősítő rendszerek


Az adósminősítő banki informatika alrendszer a bankkal aktív kapcsolatban lévő, illetve a bankhoz hitelkérelemmel forduló ügyfelek banki kockázat szempontjából történő eseti és periodikus minősítését végzi el.

Ez a banki informatika rendszer tartalmazza az ügyfelek törzsadatait, valamint az ügyfél gazdasági helyzetét jellemző, az ügyfél beszámolási kötelezettsége szerinti különböző objektív adatlapokat: magyar szabvány szerinti mérleget, eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet, kiegészítő adatokat, stb.

A banki informatika rendszer lehetőséget ad az ügyfél piaci helyzetének megítélésére is szubjektív pontozással kitöltött adatlapok segítségével. Az objektív adatlapokból a banki előírásoknak megfelelően, az ügyfél gazdálkodását, tőkeellátottságát, pénzügyi helyzetét jellemző mutatókat számít a banki informatika rendszer.

Az objektív mutatók értékeihez rendelt pontszámok és a szubjektív pontszámok összege alapján a banki informatika rendszer minősíti az adóst. A minősítés algoritmusának konkrét tartalma bankspecifikus. A rendszer lehetőséget ad a különböző beépített pénzügyi táblázatok és cash-flow számítások alapján a számított minősítéstől, egyedi határozattal, dokumentáltan eltérni.

A rendszer tetszőleges mennyiségben, idősorosan nyilvántartja az ügyfélre vonatkozó periodikus és rendkívüli minősítések adatlapjait, számított mutatóit, pontszámait, valamint a minősítési kategóriákat. Megoldott a beszámolótípus váltás kezelése, az áttérés után is összehasonlíthatóak az adatok.

Banki informatika: eszköznyilvántartó rendszerek


EBRD és IMF által folyósított hitelek, illetve refinanszírozási konstrukciók eszköz-forrás oldali nyilvántartását végző banki informatika rendszerek.

A banki informatika rendszer mindazon kintlévőségek körét nyilvántartja, amelyet a bankfelügyelet meghatározott, és amelyek után a banknak negyedévente céltartalékot kell képeznie.
Hierarchikus struktúrában kezeli a hitelportfolióba tartozó ügyfelek törzs és minősítési adatait, szerződéseit és a mögöttük álló biztosítékok fedezeti adatait. Lehetőséget ad csőd- és felszámolási adatok, belső hitelre vonatkozó információk, valamint a tulajdonosi struktúra és összefonódási adatok tárolására. Nyilvántarthatóak az ügyfél egyéb külső kötelezettségei, illetve egy adóscsoporthoz tartozás információi is.

A banki informatika rendszer adott fordulónapra vonatkozóan metszetet készít a portfolióba tartozó kintlévőségek, mérlegen kívüli tételek, befektetések és egyéb minősítendő tételek állapotáról. Az adós- és követelésminősítési adatok segítségével a lejáratok és a fedezeti adatok figyelembevételével a kintlévőségek után könyvelhető céltartalékot képez.

Banki informatika: csődnyilvántartási rendszerek


Csődnyilvántartási, felszámolási folyamatokat követő információs rendszerek.
Cégünk immár ötödik éve foglalkozik portfoliókezelést támogató információs rendszerek fejlesztésével.

A rendszerek iránti szükségletet a bankok csődhullám elleni védekező kampánya szülte. Kidolgozásuk során tudatosan vállaltuk velük kapcsolatban, hogy eredményeinket a koncepciónknak megfelelő komplex rendszer megvalósítása irányába mutató részeredményeknek tekintjük.

Banki informatika: a rendszerek főbb szolgáltatásai


- Listák a fiók részére a saját hitel kihelyezéseiről fiók és ügyfél szinten.
- Kimutatások a felső vezetés, a Pénzügyi Igazgatóság, a Számviteli Főosztály, a bank kétes hitel kezelői, kockázat kezelői számára.
- Jelentésszolgálat a Bankfelügyelet számára a minősített kintlévőségekről, fedezetekről, nettó kockázatokról, a céltartalékok és a lejáratok alakulásáról:
• ügyfélre
• főkönyvi számlaszámokra
• ágazatokra
• lejáratokra (múltbéli, jövőbeni)
• biztosítékokra
• megadott értékhatárok feletti ill. alatti adósokra
• adott minősítésű adósokra
• limitre vonatkozóan
• kereszttulajdonlások kimutatása

Banki informatika társoldalai
Add a Startlaphoz
 
Készítette a BIT-Hungary Kft.
WebTudakozó portál• E-mail:info@webtudakozo.hu